ใช้ร้อยชิงล้าน โกลบอลเฮ้าส์

 เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

1. ชื่อรายการ : ใช้ร้อยชิงล้าน ซีซั่น 9

2. ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโกลบอลคลับ ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เป็นคูปองชิงโชคดิจิทัล (Digital Coupon) ซึ่งจะถูกเก็บรวบรวม และนำไปใช้ในกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค ผ่านระบบ Lucky Draw หรือระบบสุ่มจับรางวัล

2.1 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการครบทุกๆ 900 บาทจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เป็นคูปองชิงโชคดิจิทัล (Digital Coupon) จำนวน 1 สิทธิ์

2.2 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เป็นคูปองชิงโชคดิจิทัล (Digital Coupon) ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลดค่าสินค้าหรือค่าบริการอื่นๆ ได้ 

2.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลุ้นรางวัล สำหรับผู้ที่ยืนยันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในระบบที่ถูกต้อง ตรงกันกับเอกสารบิลขายของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

2.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ลุ้นรางวัล สำหรับสิทธิ์คูปองชิงโชคดิจิทัลที่มีการยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในใบเสร็จมูลค่า 900 บาทขึ้นไป โดยอัตโนมัติ

2.5 ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสามารถตรวจสอบสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา หรือช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://globalhouse.co.th หรือโกลบอลเฮ้าส์แอปพลิเคชั่น Click & Collect

2.6 ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบริษัทในเครือและกิจการที่เกี่ยวข้องไม่ร่วมรายการ

3. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (เวลา 00.00 น.) ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 (เวลา 23.59 น.)

4. ของรางวัลตลอดแคมเปญทั้งหมด

4.1 รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra จำนวนรวม 9 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Verdant Green with White Roof จำนวนรวม 5 รางวัล  

4.1.2 รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Hazel Wood Beige with Brown Roof  จำนวนรวม 4 รางวัล 

4.2 รางวัลที่ 2  ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวนรวม 30 รางวัล 

4.3 รางวัลที่ 3  ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวนรวม 20 รางวัล

4.4 รางวัลที่ 4 คูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ จำนวน 60 รางวัล  โดยมีเงื่อนไขคือ (แผนกถังน้ำ ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ ระบบประปา/งานเกษตรและตกแต่งสวน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) (สินค้าโครงสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สีและเคมีภัณฑ์, ลวดเชื่อม, สายไฟ, ท่อ PVC, ท่อ PE(LDPE/HDPE), ถังน้ำรุ่น GREENNERY/รุ่น PARADISE DURA FLEX, ถังน้ำรุ่น WT-1000,ปั๊มน้ำแบรนด์ HITACHI/แบรนด์ MITSUBISHI, สินค้าแบรนด์ HONDA, กระเบื้องแกรนิตโต้ครีมเรียบ รุ่น DGDS6001/BQ600/คัสตาร์ด/C6013/GB6006 และกระเบื้องเซรามิกเกรด C , สินค้ากลุ่มแผงโซล่าเซลล์ ไม่ร่วมรายการ )

รวมของรางวัลตลอดแคมเปญ เป็นจำนวน 119 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 12,016,270 บาท 

* มูลค่ารถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาษีกรมสรรพสามิต *

5. การจับรางวัล ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยรายละเอียดในการจับรางวัล ดังนี้

5.1 การจับรางวัลครั้งที่ 1 กำหนดจับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 

- รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Verdant Green with White Roof จำนวน 2 รางวัล

- รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Hazel Wood Beige with Brown Roof จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 3 คูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ จำนวน 20 รางวัล  โดยมีเงื่อนไขคือ (แผนกถังน้ำ ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ ระบบประปา/งานเกษตรและตกแต่งสวน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) (สินค้าโครงสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สีและเคมีภัณฑ์, ลวดเชื่อม, สายไฟ, ท่อ PVC, ท่อ PE(LDPE/HDPE), ถังน้ำรุ่น GREENNERY/รุ่น PARADISE DURA FLEX, ถังน้ำรุ่น WT-1000,ปั๊มน้ำแบรนด์ HITACHI/แบรนด์ MITSUBISHI, สินค้าแบรนด์ HONDA, กระเบื้องแกรนิตโต้ครีมเรียบ รุ่น DGDS6001/BQ600/คัสตาร์ด/C6013/GB6006 และกระเบื้องเซรามิกเกรด C , สินค้ากลุ่มแผงโซล่าเซลล์ ไม่ร่วมรายการ )

5.2 การจับรางวัลครั้งที่ 2 กำหนดจับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 

- รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Verdant Green with White Roof จำนวน 1 รางวัล

- รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Hazel Wood Beige with Brown Roof จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 ทองคำ แท่งหนัก 2 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 3 คูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ จำนวน 20 รางวัล โดยมีเงื่อนไขคือ (แผนกถังน้ำ ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ ระบบประปา/งานเกษตรและตกแต่งสวน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) (สินค้าโครงสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สีและเคมีภัณฑ์, ลวดเชื่อม, สายไฟ, ท่อ PVC, ท่อ PE(LDPE/HDPE), ถังน้ำรุ่น GREENNERY/รุ่น PARADISE DURA FLEX, ถังน้ำรุ่น WT-1000,ปั๊มน้ำแบรนด์ HITACHI/แบรนด์ MITSUBISHI, สินค้าแบรนด์ HONDA, กระเบื้องแกรนิตโต้ครีมเรียบ รุ่น DGDS6001/BQ600/คัสตาร์ด/C6013/GB6006 และกระเบื้องเซรามิกเกรด C , สินค้ากลุ่มแผงโซล่าเซลล์ ไม่ร่วมรายการ )

 

5.3 การจับรางวัลครั้งที่ 3 กำหนดจับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1

- รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Verdant Green with White Roof จำนวน 2 รางวัล

- รถยนต์ไฟฟ้า ORA GOOD CAT 500 Ultra สี Hazel Wood Beige with Brown Roof จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล

รางวัลที่ 4 คูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ จำนวน 20 รางวัล โดยมีเงื่อนไขคือ (แผนกถังน้ำ ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ ระบบประปา/งานเกษตรและตกแต่งสวน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) (สินค้าโครงสร้าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สีและเคมีภัณฑ์, ลวดเชื่อม, สายไฟ, ท่อ PVC, ท่อ PE(LDPE/HDPE), ถังน้ำรุ่น GREENNERY/รุ่น PARADISE DURA FLEX, ถังน้ำรุ่น WT-1000,ปั๊มน้ำแบรนด์ HITACHI/แบรนด์ MITSUBISHI, สินค้าแบรนด์ HONDA, กระเบื้องแกรนิตโต้ครีมเรียบ รุ่น DGDS6001/BQ600/คัสตาร์ด/C6013/GB6006 และกระเบื้องเซรามิกเกรด C , สินค้ากลุ่มแผงโซล่าเซลล์ ไม่ร่วมรายการ )

6. ขั้นตอนการจับรางวัล

- ทางบริษัทฯ จะจับรางวัลตามกำหนดการจับรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (สาขาร้อยเอ็ด) 

- การหาผู้โชคดีจะเป็นรูปแบบของการสุ่ม (Random) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการสักขีพยาน (มีหน้าที่ในการตรวจสอบคูปองและเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล โดยมีหน้าจอแสดงผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้ง 

- ทางบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ได้มีการยืนยันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นทันที หากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 3 วันบริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อผู้โชคดีทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัล ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์ บริษัทฯ จะดำเนินการมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานทางราชการต่อไป

7. กติกาการรับรางวัล

 1.  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล ORA GOODCAT 500 ULTRA จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 2. รางวัลที่ 2 - 4 ผู้โชคดี 1 ท่าน / 1 เบอร์โทรศัพท์ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่จับได้ในครั้งแรกเพียงรางวัลเดียว และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 2 - 4 จะสามารถร่วมลุ้นรางวัลที่ 1 ได้ ซึ่งรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าพรบ. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของรางวัลและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 4. ในการจับรางวัลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 2 จะต้องดำเนินการมารับรางวัลในวัน เวลา สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 สามารถแจ้งความประสงค์รับรางวัลที่สาขาโกลบอลเฮ้าส์ที่ผู้โชคดีสะดวก และต้องมาติดต่อรับด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือสถานที่ๆ บริษัทฯกำหนด 
 5. ในการจับรับรางวัลครั้งที่ 3 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3  จะต้องดำเนินการมารับรางวัลในวัน เวลา สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 4 สามารถแจ้งความประสงค์รับรางวัลที่สาขาโกลบอลเฮ้าส์ที่ผู้โชคดีสะดวก และต้องมาติดต่อรับด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือสถานที่ๆ บริษัทฯกำหนด 
 6. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องทำการชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528
 7. เอกสารสำคัญและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานในวันรับของรางวัล โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 9. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีก โดยปฏิบัติตามกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (PDPA)
 10. กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด